نوراتک

نوراتک نسل جدیدی است از شرکتهای سرمایه گذاری بر روی جوانان مستعد با پتانسیل بالا، برای راه اندازی تکنولوژی های بروز و مورد نیاز روزانه بازار که این توانایی را در همایش ها نمایان می کنند.

آنچه مجموعه نوکار را از شرکتهای سرمایه گذاری سنتی مجزا ساخته است، سرمایه گذاری بر روی کمپانی هایی است که مجموعه های سرمایه گذاری سنتی بدنبالشان نیستند. حمایت ما تنها به پشتیبانی مالی محدود نمی باشد، بلکه این کارآفرینان جوان از حمایتهای فنی و مدیریتی مجموعه جهت اجرای کامل و موفق ایده هایشان .برخوردارند

اطلاعات بیشتر در مورد ما
3 گام آسان برای درخواست
گام نخست

جهت ثبت نام برای شرکت در سمینار بعدی به وب سایت FS6 مراجعه نمایید.

گام دوٌم

از افرادی که انتخاب میشوند دعوت خواهد شد تا در کنفرانس بعدی ما در تهران حاضر شوند.

گام پایان
چنانچه موفق به تکمیل 2 فاز اول و انتخاب برای ورود به فاز سوم برنامه ما شدید , این امکان وجود دارد که از 10000 تا 100000 دلار سرمایه از کارشناسان ما دریافت کنید.

اطلاعات بیشتر